AI Act
Digitalisering
Soort wetgeving

EU-verordening

Inwerkingtreding

Van toepassing

Laatste update
20-11-2023

Beschrijving

In juni 2023 heeft het Europees parlement haar onderhandelingsposities vastgesteld voor de AI Act. In juli 2023 heeft de tweede trialoog plaatsgevonden. Er wordt verwacht dat de wetgeving snel wordt definitief wordt. De AI Act is een voorstel voor een Europese verordening die tot doel heeft een gemeenschappelijk regelgevend en wettelijk kader voor kunstmatige intelligentie in te voeren. Het toepassingsgebied omvat alle sectoren (behalve militaire) en alle soorten kunstmatige intelligentie. De voorgestelde verordening classificeert toepassingen van kunstmatige intelligentie naar risico op drie niveaus. 

VOORTGANG EN UPDATE

Status: In wording
Update

Onderhandelingen

Datum

20-11-2023

Beschrijving

Frankrijk, Duitsland en Italië hebben een akkoord bereikt over de manier waarop kunstmatige intelligentie (AI) moet worden gereguleerd, die naar verwachting de AI Act-onderhandelingen op Europees niveau zal versnellen.

Delen

© EUROPE OFFICE