Cybersecurity Act
Digitalisering
Soort wetgeving

EU-verordening

Inwerkingtreding

27-06-2019

Van toepassing

27-06-2019

Laatste update
18-04-2023

Beschrijving

De Cybersecurity Act, aangenomen in 2019, versterkt het mandaat van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) om de EU-lidstaten beter te ondersteunen bij het aanpakken van cyberdreigingen en -aanvallen. Daarnaast introduceert de act een EU-raamwerk voor cybersecuritycertificering, waarmee een gemeenschappelijke certificeringsaanpak voor ICT-producten, -diensten en -processen wordt vastgesteld. Dit raamwerk heeft als doel het vertrouwen in en de beveiliging van de digitale interne markt te versterken door te zorgen voor geharmoniseerde cybersecuritycertificeringsregelingen in de EU.

VOORTGANG EN UPDATE

Status: Aangenomen
Update

Wijziging

Datum

18-04-2023

Beschrijving

De voorgestelde gerichte wijziging heeft als doel om, door middel van uitvoeringshandelingen van de Commissie, de vaststelling van Europese cyberbeveiligingscertificeringsregelingen voor 'beheerde beveiligingsdiensten' mogelijk te maken, naast informatie- en technologie (ICT) producten, ICT-diensten en ICT-processen, die al onder de Cyber Security Act vallen. Beheerde beveiligingsdiensten spelen een steeds belangrijkere rol bij het voorkomen en beperken van cyberbeveiligingsincidenten.

Delen

© EUROPE OFFICE