Data Act
Digitalisering
Soort wetgeving

EU-wetsvoorstel

Inwerkingtreding

Van toepassing

Laatste update
28-06-2023

Beschrijving

In navolging op de DGA introduceerde de Europese Commissie op 23 februari 2022 een voorstel voor het creëren van de Data Act, gericht op het aanmoedigen van datadelen tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden. De Europese Commissie hoopt dit te bereiken door onder andere duidelijkere regels vast te stellen over het de legaliteit voor datageneratie en datagebruik, een gelijker speelveld te creëren voor mkb-bedrijven die willen werken met data en door het faciliteren van toegang van overheidsinstanties tot datasets van private bedrijven. De Europese Commissie heeft tussen 14 maart 2022 en 11 mei 2022 feedback van stakeholders verzameld, waarna de Data Act op de wetgevingsagenda terecht is gekomen. In juni 2023 heeft de Raad een voorlopig politiek akkoord met het Europees Parlement bereikt.

VOORTGANG EN UPDATE

Status: In wording
Update

Triloog-onderhandelingen

Datum

28-06-2023

Beschrijving

Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben een akkoord bereikt over de Data Act. Dit is nu onderhevig aan formele goedkeuring door medewetgevers.

Link

Delen

© EUROPE OFFICE