Digital Markets Act (DMA)
Digitalisering
Soort wetgeving

EU-verordening

Inwerkingtreding

01-11-2022

Van toepassing

(gedeeltelijk vanaf) 02-05-2023

Laatste update
14-04-2023

Beschrijving

Met deze wet worden toezicht en maatregelen geïntroduceerd gericht op de tien tot vijftien grootste online platforms. Dit zijn platforms met een ‘poortwachtersfunctie’, oftewel platforms waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen. De DMA moet zorgen voor meer concurrentie en forceert techgiganten om samen te werken met kleinere aanbieders. In juni 2023 kwam de commissie met een consultatie voor een voorstel van de compliance rapporten die platformen moeten opstellen.  De DMA is sinds 2 mei gedeeltelijk van toepassing.

VOORTGANG EN UPDATE

Status: Uitvoering
Update

Uitvoering

Datum

14-04-2023

Beschrijving

Procedurele aspecten in verband met de uitvoering en handhaving van de DMA, zoals het recht voor partijen om te worden gehoord en toegang te krijgen tot het dossier, en het kennisgevingsformulier dat potentiële poortwachters moeten gebruiken bij het verstrekken van bepaalde cijfers aan de Commissie in het aanwijzingsproces. Het heeft tot doel doeltreffende procedures te waarborgen en rechtszekerheid te bieden over procedurele rechten en verplichtingen voor de betrokken ondernemingen, met inbegrip van ondernemingen die als poortwachters zullen worden aangewezen.

Delen

© EUROPE OFFICE