Interoperable Europe Act
Digitalisering
Soort wetgeving

EU-wetsvoorstel

Inwerkingtreding

Van toepassing

Laatste update
14-11-2023

Beschrijving

De Interoperable Europe Act introduceert een samenwerkingsframework voor overheden om publieke diensten te verbeteren en te digitaliseren. Via gedeelde software, guidelines en IT-tools verhoogt de Interoperable Europe Act de interoperabiliteit van publieke diensten over de grenzen van lidstaten heen.

VOORTGANG EN UPDATE

Status: In wording
Update

Triloog-onderhandelingen

Datum

14-11-2023

Beschrijving

Het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt over de 'Interoperable Europe Act'. De wettekst moet nu worden goedgekeurd en vastgesteld voordat de verordening in werking kan treden.

Link

Delen

© EUROPE OFFICE