EO - inzichten - mobile EO - inzichten - mobile EO - inzichten
INZICHTEN
Monitor de meest actuele ontwikkelingen

Europe Office Monitor

Screenshot 2024 05 15 at 15.27.00

Met de Europe Office Monitor ben je elke maand direct op de hoogte van de laatste EU- en Nederlandse wet- en regelgeving rondom digitalisering en duurzaamheid. Voor (overheids)organisaties is dit dé tool om actief te anticiperen: zorgvoor compliance, bouw aan sterke samenwerkingsverbanden en speel in op actuele trends. Zet de volgende stap in het Europese speelveld met onze monitor. Lees de mei 2024 editie.

AI Act

In juni 2023 heeft het Europees parlement haar onderhandelingsposities vastgesteld voor de AI Act. In juli 2023 heeft de tweede trialoog plaatsgevonden. Er wordt verwacht dat de wetgeving snel wordt definitief wordt. De AI Act is een voorstel voor een Europese verordening die tot doel heeft een gemeenschappelijk regelgevend en wettelijk kader voor kunstmatige intelligentie in te voeren. Het toepassingsgebied omvat alle sectoren (behalve militaire) en alle soorten kunstmatige intelligentie. De voorgestelde verordening classificeert toepassingen van kunstmatige intelligentie naar risico op drie niveaus. 

Cybersecurity Act

De Cybersecurity Act, aangenomen in 2019, versterkt het mandaat van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) om de EU-lidstaten beter te ondersteunen bij het aanpakken van cyberdreigingen en -aanvallen. Daarnaast introduceert de act een EU-raamwerk voor cybersecuritycertificering, waarmee een gemeenschappelijke certificeringsaanpak voor ICT-producten, -diensten en -processen wordt vastgesteld. Dit raamwerk heeft als doel het vertrouwen in en de beveiliging van de digitale interne markt te versterken door te zorgen voor geharmoniseerde cybersecuritycertificeringsregelingen in de EU.

Cyber Resilience Act

De Cyber Resilicience Act is een Europese verordening dat cybersecurity eisen stelt aan Internet of Things producten. Hieronder vallen zowel hardware als software en er moet een directe aansluiting komen met de AI Act, Cybersecurity Act en NIS2. In het huidige voorstel valt SaaS niet onder de Cyber Resilience Act maar vanuit onder andere Nederland klinkt het geluid om de Cyber Resilicience Act ook te laten gelden voor SaaS.