AI Act

AI, Digitaliseringbeleid
Europees Parlement

14 juni 2023

Het Europees Parlement heeft de laatste versie van de Artificial Intelligence Act (AI Act) met ruime meerderheid aangenomen.

Deze Europese wet moet ervoor zorgen dat Europeanen gebruik kunnen maken van AI volgens de waarden, grondrechten en beginselen van de Europese Unie. De AI Act gaat uit van een risico-gebaseerde aanpak.

Zie wijzigingen.