European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aangenomen door de Europese Commissie

Duurzaamheidsbeleid, Duurzaam digitaal
Wapperende Europese vlag in een zakendistrict
Bron: EFRAG

31 juli 2023

Op 31 juli heeft de European Commission de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) vastgesteld. Deze standaarden geven invulling aan de uitvoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Komend jaar is de eerste groep, beurgenoteerde bedrijven, verplicht om te rapporteren over duurzaamheid, volgend jaar volgt een grote groep grote bedrijven. De directive eist te rapporteren over waar zij staan op het gebied van Environment, Social en Governance (ESG), hoe de value chain waar zijn onderdeel van zijn ervoor staat en welke doelen zij stellen voor de toekomst. 

De standaarden liggen in lijn met bestaande best practices zoals GRI. Toch zullen bedrijven aan de slag moeten om te kunnen voldoen. Te beginnen met het uitvoeren van de verplichte dubbele materialiteitsanalyse om te bepalen over welke topics gerapporteerd moet worden. Vervolgens is het zaak een GAP analyse uit te voeren op beschikbare en benodigde data. Om vanaf januari de juiste data te kunnen ophalen, relateren en vastleggen voor de jaarrapportage, moeten bedrijven hier dus nu mee starten. 

Lees meer.