Home   over ons   mobile Home   over ons   mobile EO   over ons
OVER ONS
Jouw partners in ontwikkeling

Wie zijn wij?

Eu vlag

Als erkende experts op het gebied van digitalisering en duurzaamheid, combineren Highberg en INSPIR8ION hun kennis van en ruime ervaring met zowel de Nederlandse als Europese ontwikkelingen in het Europe Office. Onze expertise stelt ons in staat om snel te reageren op nieuwe Europese trends, vooral op het gebied van data governance, kunstmatige intelligentie, digitale identiteit, cybersecurity en digitaal duurzame veranderingen zoals onbemande en groene mobiliteit.  Het Europe Office fungeert als een centraal knooppunt en platform voor overheden en diverse branche-, beroeps en belangenorganisaties met vragen en behoeften rondom Europa, vooral gericht op de ontwikkelingen en aankomende wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Europe Office: jouw partner in Europese trends & transities.

Europe Office is een initiatief van:

management

EO   Cristian

Christian Verhagen - Highberg

Christian Verhagen

Partner en Management Consultant bij Highberg

Het gebruik van opkomende technologieën stelt (overheids)organisaties in staat de prestaties te verbeteren en betere (fact-based) beslissingen te maken. De potentie hiervan is enorm, maar stelt overheden ook voor uitdagingen en een andere manier van werken. Ik focus mij al meer dan 10 jaar op de vraag hoe (overheids)organisaties dit op een succesvolle wijze kunnen doen, rekening houdend met (wettelijke) kaders, zoals privacy en ethiek. Mijn expertises liggen op de thema’s datagedreven / informatiegestuurd werken, data-analyse & visualisatie en financiële vraagstukken zoals businesscases. Mijn manier van werken kenmerkt zich door een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, met oog voor de complexiteit van de omgeving. Mijn interesse in ‘Europa’ is ontstaan doordat ik tijdens de uitvoering van mijn opdrachten de rol van Europese wet- en regelgeving In de Nederlandse praktijk zag toenemen en ervaren heb hoe complex de interbestuurlijke samenwerking in Nederland op dit vlak kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we door het Europe Office deze complexiteit kunnen reduceren en (overheids)organisaties echt kunnen ontzorgen.

Arthur Dallau

Directeur van INSPIR8ION

Geopolitieke ontwikkelingen hebben een steeds grotere impact op de Nederlandse samenleving. Daarbij komt dat Europa deze ontwikkelingen vaak aangrijpt om directe keuzes te maken die zich vertalen in wet- en regelgeving die impact hebben in Nederland. Zeker op het gebied van digitalisering en duurzaamheid. Als 'transitiemanager' ben ik altijd op zoek naar complexe (bestuurlijke, sociaal-maatschappelijke en economische) uitdagingen waarin (de implementatie en impact van) nieuwe technologieën en culturele veranderingen centraal staan. Abstracte visies vertaal ik naar een innovatieve strategieën, begrijpelijke en bestuurlijke uitgangspunten en concrete resultaten in de praktijk. Het verbinden van mensen, inhoud, technologie en belangen binnen organisaties en over de grenzen van organisaties heen is waar ik zowel in Nederland, Europa and wereldwijd veel ervaring in heb opgedaan. Als adviseur van de Europese Commissie, Wereldbank, de Rijksoverheid en andere (overheids)organisaties zie ik als geen ander het nut en de noodzaak van een Europe Office. Ik ben ervan overtuigd dat we mede door het Europe Office Nederlandse (overheids)organisaties meer toekomstbestendig kunnen maken die ook over de grenzen in Europe relevant zijn en blijven.

Headshot   Arthur Dallau 3

Arthur Dallau - INSPIR8ION

In het hart van Europa's voortdurende transformatie staan wij klaar om Nederlandse (overheids)organisaties te begeleiden tijdens hun reis door Europa. Gewapend met Europese expertise,  ervaring en de juiste middelen, helpen we jou om met vertrouwen en visie door het complexe landschap van de Europese Unie te navigeren.  

onze missie

Onze missie bij het Europe Office is om Nederlandse (overheids)organisaties in staat te stellen effectief te manoeuvreren in het voortdurend veranderende landschap van Europees en Nederlands beleid en de bijbehorende wet- en regelgeving. Ons doel is om een brugfunctie te vervullen tussen Nederlandse organisaties en Europa en hen in staat te stellen Europese ontwikkelingen te begrijpen en succesvol te implementeren.

Met ons werk streven we ernaar dat Nederlandse organisaties niet alleen voldoen aan deze ontwikkelingen, maar ook kansen benutten om toekomstige wet- en regelgeving positief te  beïnvloeden. Ons ultieme doel is de kloof te dichten tussen Nederlandse organisaties en Europa, het bevorderen van wederzijds begrip, samenwerking en groei om Nederlandse organisaties te voorzien van de benodigde kennis , kunde en netwerk om actief deel te nemen en vorm te geven aan het Europese landschap.

Europe flag

Onze doelstellingen

ONE STOP SHOP VOOR INFORMATIE

Wij bieden een centrale plek waar Europese kennis, ervaring en vaardigheden samenkomen. Het verzamelpunt voor alles wat je wilt weten en leren over Europa.

EXPERTISE OP MAAT

Vanuit onze expertise ontwikkelen we op maat gemaakte strategieën voor (overheids)organisaties en bieden wij hierbij passende diensten en producten aan.

SAMENWERKEN AAN EN IN EUROPA

Wij begeleiden organisaties in hun reis door Europa, inclusief de Europese Commissie, lidstaten, steden, netwerken en consortia.

ONTZORGEN RICHTING TOEKOMST

Wij versterken organisaties met de benodigde kennis, kunde en ervaring om hen optimaal te ondersteunen en in lijn met Europese kaders te ontwikkelen.